Allt om Melanotan 1 och 2

Allt om Melanotan 1 och 2

Melanotaner är två syntetiska peptidhormoner som främjar produktionen av melanin i kroppens melanocyter. Det kallas för MSH (alfa-melanocyt-stimulerande hormon), ett naturligt mänskligt hormon för denna process, är ungefär en tusendel så effektivt som melanotan. Första versionen av Melanotan upptäcktes vid University of Arizona på 1980-talet, men det har ännu inte kommersialiserats och får inte saluföras…