Rea!

Slimex 20 mg

Det ursprungliga priset var: kr442,00.Det nuvarande priset är: kr375,00.

Slimex är en medicin som används för att hjälpa personer att gå ner i vikt. Den aktiva substansen i Slimex kallas sibutramin, vilket är en typ av läkemedel som kallas för en serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare. Det fungerar genom att påverka kemikalierna i hjärnan som kontrollerar aptiten.

Paketet inkluderar:

  • 30 kapslar Sibutramin

Slut i lager

Kategori: Etikett:

Beskrivning

Slimex X- 20mg Sibutramin Tabletter 30

Fungerar Slimex / Slim verkligen? (Sibutramin finns i Reductil) och viktminskning?

Slimex / Reductil har i kliniska studier visat sig hjälpa patienter att gå ner flera kg i vikt innan det introducerades för allmänheten. Du kan också läsa om läkares kommentarer om Slimex sibutramin här, och du kan lära dig mer om det här…..

Finns det en skillnad mellan varumärket, Slimex och reduktant?
Förutom priset finns det inga förändringar. Båda innehåller samma aktiva komponent och är förknippade med samma negativa effekter.

Kan Slimex / bodyslim hjälpa mig?

Personer som är överviktiga, har ett högt BMI (27 på indexet), högt blodtryck eller till och med typ 2-diabetes kan dra nytta av Reductil eftersom det hjälper dem att hålla vikten.

Vilka doseringar av Slimex Betterbodyslim 20mg rekommenderas?

Reductil är tillgängligt som 15mg piller. Dessa piller bör tas en gång om dagen, med eller utan måltid. Under de flesta omständigheter bör Reductil inte användas i mer än ett år.

Finns det någon risk för negativa effekter av att ta Generic Reductil?
Diarré, sömnlöshet, muntorrhet, yrsel, illamående och kräkningar är några av de vanligaste biverkningarna vid användning av Reductil. Dessa biverkningar kan eller inte kan upplevas av individer. Om du stöter på dem, kom ihåg att de bara är övergående och bör passera snabbt.

Enligt forskning är Betterbodyslimex 20 mg / Sibutramine säkert men ändå ganska effektivt för de flesta individer.
När Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel i början av 2000-talet godkände Reductil (Sibutramin) för stödbehandling i viktkontrollprogram för fetma, krävde CHMP att Abbott, tillverkaren av Reductil, skulle genomföra en stor randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad (= varken patienten eller läkaren/sjuksköterskan vet om patienten får Reductil eller en identisk tablett utan aktivt läkemedel) studie på patienter.

I SCOUT-studien (Sibutramine Cardiovascular OUTcomes) ingick 9 800 överviktiga eller feta vuxna i åldern 55 år och äldre som löpte hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

I studien användes sibutramin för att behandla dessa högriskindivider i upp till sex år. I Reductil-gruppen drabbades 11,4 procent (561 av 4906 patienter) av en icke dödlig hjärtinfarkt, icke dödlig stroke, hjärtstillestånd med återupplivning eller dödsfall till följd av kardiovaskulär sjukdom, jämfört med 10 procent (490 av 4898 patienter) i placebogruppen.

Till följd av detta rekommenderade CHMP den 21 januari 2010 att alla försäljningstillstånd för Sibutramine i EU skulle dras in tills vidare. Mot bakgrund av detta kan du för närvarande inte få Reductil.

Många studier har visat att Slimex (Sibutramine) är ett effektivt medel för viktminskning, och det har tagits av över 30 miljoner personer. SCOUT-undersökningen omfattade nästan uteslutande personer med tidigare hjärt-kärlsjukdom eller hög risk för hjärt-kärlsjukdom, en population som enligt befintliga standarder inte bör behandlas med Reductil.

Dessutom fick de individer som stannade kvar längst i studien Reductil i sex år, jämfört med Sveriges nuvarande maximala tillåtna behandlingstid på ett år. Eftersom studien inte avbröts i förtid är det troligt att den ökade risken uppkommit först efter en längre tids behandling. Såvitt jag vet har dock sådan information ännu inte offentliggjorts.

Med tanke på vad vi nu vet om grunderna för beslutet att tillfälligt återkalla godkännandet för Slimex Betterbodyslimex 20mg, finner jag beslutet märkligt. Att se till att rätt personer får Reductil under maximalt ett år anser jag borde ha varit ett snabbare tillvägagångssätt.

Det finns en allmän uppfattning i samhället att överviktiga och feta personer är att skylla och bör inte hjälpas med mediciner eller andra insatser. Jag litar på att dessa ideal inte påverkade beslutet att tillfälligt återkalla marknadsföringstillståndet för Sibutramin (Reductil).

Källa: Läkares artikel på doktorn.com
Kom ihåg att alltid hålla våra produkter utom räckhåll för ungdomar! Använd inte heller våra produkter om du är gravid.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Slimex 20 mg”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *